Razvojni centar i tehnološki park

Grad Križevci je nositelj projekta ''Razvojni centar i tehnološki park Križevci'' (u daljnjem tekstu RC i TP), kojega sufinancira Europska unija putem Sheme dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013.

Provedba projekta počela je 01. listopada 2014. godine, a završava 30. rujna 2016. godine, odnosno traje 24 mjeseca. Uz Grad Križevce, u provedbi projekta sudjeluju i projektni partneri Visoko gospodarsko učilište u Križevcima te Križevački poduzetnički centar d.o.o.

Projektom RC i TP uspostaviti će se Centar za poticanje malog i srednjeg poduzetništva iz sektora prehrambene, metaloprerađivačke, drvne i ICT industrije s naglaskom na tehnologijama za obradu i doradu proizvoda te laboratorijska ispitivanja i istraživanja.

Razvojni centar i tehnološki park Križevci gradi se na prostoru od 8.490 m2 (u 5 objekata), od čega 3.175 m2 čini poslovni dio (upravna zgrada), a 5.315 m2 proizvodni dio (4 zasebne zgrade).

 

Downloaded 16 times.
Downloaded 11 times.

Kako bi se prikupili podaci o potrebama budućih korisnika prostora RC i TP, Grad Križevci poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da iskažu interes putem Prijavnog obrasca kojeg mogu preuzeti na ovim stranicama te ga popunjenog poslati na adresu: Grad Križevci, I.Zakmardija Dijankovečkoga 12, Križevci, sa naznakom „ISKAZ INTERESA ZA POSLOVNI PROSTOR –RC I TP“ ili putem web upitnika kojeg možete ispuniti OVDJE.