Raspored predavanja FOI

RASPORED SATI Primjena informacijske tehnologije u poslovanju centar KRIŽEVCI, akademska godina 2019./2020.  
I. godina
Nastava se ne izvodi na prvog godini studija PITUP centra Križevci.
 
II. godina
Poslovne programske aplikacije u primjeni PONEDJELJAK 25. studenog 2019. 02., 09., 16., prosinca 2019. 13., 20. siječnja 2020.
Financije poduzeća UTORAK 26. studenog 2019. 03., 10., 17., prosinca 2019. 07., 14. siječnja 2020.
  SRIJEDA  
  ČETVRTAK  
  PETAK  
 
III. godina
  PONEDJELJAK  
Kvantitativni menadžment UTORAK 26. studenog 2019. 10. prosinca 2019. 07. siječnja 2020.
  SRIJEDA  
  ČETVRTAK  
  PETAK  
  Nastava se održava u naznačene dane od 16:00-20:30 sati. Raspored nastave dostupan je i na nastava.foi.hr.