OTVOREN JAVNI POZIV ZA PROJEKT „NAUKOVANJE U OBRTNIČKIM ZANIMANJIMA“ ZA 2019. GODINU

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za projekt „Naukovanje u obrtničkim zanimanjima“ za 2019. godinu. Otvoreni javni poziv namijenjen je za poticanje gospodarskih subjekata na sudjelovanje u obrazovanju učenika koji stječu zanimanja iz sustava vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) čime se doprinosi stjecanju vještina za samostalan rad u zanimanju te razvoju socijalnih i poduzetničkih kompetencija učenika. Namjena sredstava je za:
  • troškovi vezani uz iznos prosječnih nagrada koje se u tekućoj školskoj godini isplaćuju učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za vrijeme provedeno na naukovanju,
  • naknada mentoru koja se utvrđuje prema prosječnoj vrijednosti sata rada temeljem bruto II plaće mentora koji provodi naukovanje,
  • nabava opreme, strojeva, sitnog inventara i potrošnog materijala povezano s izvođenjem naukovanja.
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 15.000,00 kuna, a najviši 500.000,00 kuna. Prijave se zaprimaju od 10.09.2019. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 15.11.2019. godine. Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte na adresu: MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA Prijava na Otvoreni javni poziv za projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2019. godinu, Ulica grada Vukovara 78 10000 ZAGREB   Upiti u svezi prijava na Otvoreni javni poziv dostavljaju se isključivo u razdoblju zaprimanja prijava, odnosno od 10. rujna do 15. studenoga 2019. godine putem elektroničke pošte na adresu: naukovanje@mingo.hr. Sve informacije o projektu te popis tražene dokumentacije, mogu se pronaći na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta: https://www.mingo.hr/page/kategorija/ministarstvo.