Okrugli stol i radionica unutar projekta Interreg Ce ”HealingPlaces”

U ponedjeljak,  30.09.2019. u kongresnim dvoranama Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci održan je događaj unutar Interreg CE '' HealingPlaces'' projekta gdje je Grad Križevci projektni partner.