Održavanje seminara Javne nabave

Dana 19.09.2019. u konferencijskoj dvorani u RCTP-u Križevci održana je edukacija ''Program redovitog usavršavanja u javnoj nabavi''. Na ovoj radionici Javne nabave '' Najnovija praksa  DKOM-a u primjeni ZJN 2016'' predavač Anđelko  Rukelj prezentirati će: Pravnu zaštitu, Greške  naručitelja u dokumentaciji o nabavi, Pravni interes, Postupanje DKOM-a po službenoj dužnosti, Pregled i ocjena-greške, Primjeri rješenja DKOM-a, Ekonomski najpovoljnija ponuda itd. Predavanje je namijenjeno javnim i sektorskim naručiteljima, specijalistima javne nabave, gospodarskim subjektima, službenicima u javnoj nabavi, svima koji donose odluke o provođenju javne nabave, te svima ostalima koji žele znati više o sustavu javne nabave i na bilo koji način dolaze u doticaj sa javnom nabavom.