Održan radni sastanak vezan za projekt primjene robotike u sortiranju reciklažne sirovine iz komunalnog otpada

Dana 25.01.2018. u prostorijama Razvojnog centra i tehnološkog parka održan je radni sastanak  vezan za projekt primjene robotike u sortiranju reciklažne sirovine iz komunalnog otpada, odnosno upotrebom novih tehnologija, robotike, umjetne inteligencije, samoučećih algoritama u povećanju eifkasnosti izdvajanja korisnih sirovina iz komunalnog otpada.  

Tema sastanka je bila kako iskoristiti tehnologiju u što boljem i kvalitetnijem razvrstavanju otpada. Ovaj sustav namijenjen je prepoznavanju objekata u procesu razvrstavanja, kao što je nerazvrstani otpad u pogonima za reciklažu. Budući da znatna količina dolazi do linija za reciklažu nerazvrstana, a današnje metode odvajanja ne obuhvaćaju sve materijale i imaju neki postotak greške, u svakom (cjelovitom) postupku odvajanja danas koristi se ljudski rad prije ili nakon ulaska u separatore.

Zadatak ovog sustava je razviti algoritam, senzorske i izvršne elemente za prepoznavanje i kategorizaciju otpada, kako bi se postigla vrlo visoka razina odvajanja i nesegmentiran otpad sveo bi se na minimum. Cijeli taj sustav zamišljen je kao završni i/ili inicijalni u reciklažnom procesu nakon ili prije nego što se postojećim metodama strojevima uklone materijali/objekti koji mogu biti obuhvaćeni tim postupcima kao što su:

  • Feritni materijali
  • Aluminij
  • Papir
  • Plastika

Učesnici projekta su gospodarski subjekti uz suradnju znanstvenih institucija te lokalne zajednice grada Križevaca.

Sama ideja pokretanja ovakvog jednog projekta postoji već dulje vrijeme od tvrtke koja je korisnik prostora i usluga Razvojnog centra i tehnološkog parka u Križevcima, koja sa svojim partnerima polako ulazi u samu finalizaciju projekta te se je na ovom sastanku govorilo o sljedećim koracima te počecima laboratorijskih testiranja nakon čega će uslijediti i sama primjena sustava u praksi.

Time se ostvaruje svrha i namjena Razvojnog centra i tehnološkog parka u Križevcima jer se povećava znanje i konkurentnost kadrova. Projekt će nakon pokretanja biti globalno primjenjiv a zasada, ovo je prvi projekt u rješavanju ovakve vrste problema u svijetu.

Odgovori