OBJAVLJEN POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA “INOVACIJE U S3 PODRUČJIMA”

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Inovacije u S3 područjima (KK.03.2.2.06), namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima (MSP). Svrha projekta je ulaganje u MSP-ove koja su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjerena na proizvodnju i komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga koji su novi za tržište i koji se mogu primijeniti i svrstati u jedno ili više tematskih područja iz Strategije pametne specijalizacije (S3). Dodjelom bespovratnih sredstava podržat će se inovativni MSP-ovi koji će doprinijeti povećanju izvoza i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na globalnom tržištu. Ukupna alokacija Poziva iznosi 634.000.000,00 kuna. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po prijavitelju iznosi 20.000.000,00 kuna a najniži 750.000,00 kuna. Intenzitet potpore za:
  1. Regionalne potpore za ulaganje iznosi 45% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća i 35% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća.
  2. Potpore za  inovacije  procesa  i  organizacije  poslovanja ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova.
  3. Potpore male vrijednosti ne može prelaziti 75% prihvatljivih troškova.
Prihvatljive aktivnosti projekta moraju biti usmjerene na komercijalizaciju inovativnog proizvoda/usluge koji je novi za tržište, prvenstveno kroz aktivnosti koje se odnose na inovacije procesa i organizacije poslovanja. Proizvodi mogu biti materijalni i nematerijalni (uključujući usluge). Prihvatljive aktivnosti projekta su:
  1. Inovacija organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
  1. Inovacija procesa MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
  1. Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta isključivo u svrhu provedbe aktivnosti
  1. Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta
Početak zaprimanja projektnih prijava je 15. srpnja 2019. u 11:00:00, s rokom za podnošenje do 15. studenog 2019. godine u 11:00:00. Više informacija o pozivu i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećoj poveznici.