NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 6.3.1. „POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA”

Status: Otvoren od 27.06.2018. do 13.12.2018. Vrsta poziva: Javni natječaj za dodjelu potpore (bespovratna sredstva) Područje: Poljoprivreda, ruralni razvoj Prijavitelji: Poljoprivredni gospodarski subjekti Vrijednost natječaja:  279.000.000,00 kn Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske Sažetak: Natječaj za provedbu tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“. Korisnici ove potpore su mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura, a potpora iznosi 15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Za ovaj Natječaj je rezervirano 279.000.000,00 kuna. Aktivnosti prihvatljive za potporu su: – kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja, – kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, – kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta, – kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, – podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, – uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje, – građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda, – stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU, – operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.   Zahtjev za potporu podnosi se u elektronskom obliku putem AGRONET-a,  a po završetku elektronskog popunjavanja Zahtjeva za potporu u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti/pečatiti i potpisati te dostaviti ovjerenu Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu preporučenom poštom s povratnicom ili osobno na adrese podružnica Agencije za plaćanja, ovisno o lokaciji ulaganja. Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 30. kolovoza 2018. godine od 12:00:00 sati do 13. prosinca 2018. godine do 12:00:00 sati.   Detaljnije možete pogledati: https://www.apprrr.hr/podmjera-6-3-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava/

Odgovori