Centar za transfer tehnologije – seminari u studenom i prosincu

Poštovani, Centar za transfer tehnologija, Fakultet strojarstva i brodogradnje i Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) organiziraju  sljedeće seminare:
  • Sljedivost i mjerna nesigurnost koji će se održati 27. – 28.11. 2019., Voditelj je prof. dr. sc. Davor Zvizdić. Program i prijavnicu dostavljamo u privitku.
  • Cijena izobrazbe po polazniku: 3.000,00 kn + PDV.
 
  • Ustrojstvo inspekcijskih tijela prema HRN EN ISO/IEC 170:2012 koji će se održati 03. – 05.12.2019., Voditelj je prof. dr. sc. Davor Zvizdić. Program i prijavnicu dostavljamo u privitku.
  • Cijena izobrazbe po polazniku: 3.000,00 kn + PDV.
 
  • Ustrojstvo certifikacijskih tijela za proizvode prema HRN EN ISO/IEC 17065:2013 koji će se održati 10. – 12.12.2019., Voditelj je prof. dr. sc. Davor Zvizdić. Program i prijavnicu dostavljamo u privitku.
  • Cijena izobrazbe po polazniku: 3.000,00 kn + PDV.
  Cijena svih seminara uključuje tiskane materijale, potvrdu o sudjelovanju i ručak. Detalji prijave, uplate i načina plaćanja mogu se pronaći na prijavnicama za pojedini seminar. Za sve informacije možete se obratiti na e-mail adresu: ctt@fsb.hr