Novosti

06 October 2015
Otvoren natječaj za potporu mladim poljoprivrednicima Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 30.9.2015. do 23.12.2015. Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribars...
06 October 2015
Prijavite se za radionice o EU natječaju za ICT Ministarstvo poduzetništva i obrta organizira informativne radionice za poduzetnike o novom natječaju iz EU fondova namijenjen ulaganju u ICT.Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem privremenog otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava do 15. siječnja 2016., u ukupnoj vrijednosti...
24 September 2015
Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)   Fond: Europski fond za regionalni razvoj Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 21.9.2015. do 15.1.2016. Nadležno tijelo: Ministars...
24 September 2015
Pokrenut e-Obrt Ministarstvo poduzetništva i obrta pokrenulo je u srijedu, 23. rujna elektroničku uslugu e-Obrt, kojom će se, po prvi puta u Hrvatskoj, obrt moći registrirati putem Interneta. Ova usluga dostupna je putem sustava e-Građani, kroz koji sadašnji ili budući obrtnici mogu podnijeti pri...
14 September 2015
Održan 23. Zagorski gospodarski zbor U četvrtak, 10. rujna 2015. godine u Krapini je otvoren 23. Zagorski gospodarski zbor, najveća gospodarska manifestacija u Krapinsko – zagorskoj županiji, a partner ovogodišnjeg Zbora bila je Koprivničko – križevačka županija. Na otvorenju se obratio župan Darko Koren koji...
08 July 2015
Objavljen drugi krug javnih poziva u okviru Poduzetničkog impulsa za 2015. godinu, Ministarstva poduzetništva i obrta   Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je drugi krug Javnih poziva za sufinanciranje projekata poduzetnika i obrtnika u okviru „Poduzetničkog impulsa" – Programa poticanja poduzetništva i obrtništva za 2015. godinu. Otvoreni su Javni pozivi za s...
06 July 2015
2. Javni poziv za prijavu promidžbe poduzetništva i obrta iz nadležnosti Ministarstva poduzetništva i obrta u 2015. godini   Predmet Javnog poziva je dodjela pokroviteljstva/sufinanciranja Ministarstva poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu Ministarstva) za organizaciju manifestacija/ znanstveno – stručnih skupova te ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta u 2015. godini.Poziv...
10 June 2015
Poduzetnicima u turizmu u 2015. na raspolaganju 300 milijuna kuna iz EU fondova Ministarstvo turizma raspisalo je javni poziv za iskaz interesa malih i srednjih poduzetnika za ulaganje u turizam kroz projekte novih ili poboljšanje postojećih kampova, marina i tematskih parkova. Prijavitelji projekta mogu biti mikro, mala ili srednja poduzeća, a cilj javnog poziva je ...
03 June 2015
Objavljen je natječaj za Operativni program kapitalnih ulaganja Ministarstvo gospodarstva objavilo je natječaj za Operativni program kapitalnih ulaganja radi zadržavanja i povećavanja broja zaposlenih, vrijedan 90 milijuna kuna. Glavi cilj Operativnog programa je pridonijeti rastu investicija te zadržavanju i povećavanju broja zaposlenih te je jedna o...
27 May 2015
Natječaj za financijsku potporu HGK poduzetnicima za EU projekte Hrvatska gospodarska komora raspisala je Natječaj za dodjelu vaučera za izradu prijavne dokumentacije za projekte sufinancirane iz fondova EU. Predmet ovog natječaja je dodjela vaučera u vrijednosti do 10.000,00 kuna za izradu prijavne dokumentacije za projekte sufinancirane iz Europskog fonda ...
E-mail Print PDF

Javni poziv - Majstor svog zanata-naukovanje

1.  PREDMET I TRAJANJE OTVORENOG JAVNOG POZIVA 

Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za aktivnost Majstor svog zanata-naukovanje.

Poziv se objavljuje u dnevnim novinama i na mrežnim stranicama Ministarstva (www.minpo.hr).  Prijave se zaprimaju isključivo od 19.10.2015. godine (sukladno točki 8. ovog Otvorenog javnog poziva). Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 13.11.2015. godine.

2. CILJEVI I PRIORITETI OTVORENOG JAVNOG POZIVA

Prioritet ovog Otvorenog javnog poziva je poticanje gospodarskih subjekata na sudjelovanje u obrazovanju učenika koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta čime se doprinosi stjecanju vještina za samostalan rad u zanimanju te razvoju socijalnih i poduzetničkih kompetencija učenika.

Ciljevi ovog Otvorenog javnog poziva su:

 • neposredno u gospodarstvu osigurati usvajanje ključnih vještina i kompetencija u deficitarnim obrtničkim zanimanjima
 • osigurati kvalitetno obrazovane kadrove koji mogu potaknuti zapošljavanje i samozapošljavanje u obrtništvu.


3. IZNOS SREDSTAVA

Davatelj potpore je Ministarstvo poduzetništva i obrta.

U proračunu Ministarstva poduzetništva i obrta, na proračunskoj aktivnosti A817060 planirano je ukupno 3.200.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Otvorenog javnog poziva.

4. KORISNICI KOJIMA JE OTVORENI JAVNI POZIV NAMIJENJEN

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima.

Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, prijavitelji koji obavljaju gospodarsku djelatnost moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mala ili srednja poduzeća sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003.[1]

UPUTE ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

5. UVJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijavu mogu podnijeti: 

Mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove).

Mikro, mala i srednja poduzeća su prihvatljivi Podnositelji prijave po ovom Otvorenom javnom pozivu ukoliko:

 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske
 • zajedno sa svojim povezanim i partnerskim subjektima imaju prosječno barem jednog zaposlenog[2] u prethodnoj poslovnoj godini, osim subjekata osnovanih u 2014. i 2015. godini koji mogu imati prosječno manje od 1 zaposlenog (između 0 i 1 zaposlenih)
 • imaju podmirene obveze po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava
 • imaju podmirene obveze prema zaposlenicima
 • su u skladu s Odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore[3]).
 • imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili
 • njihovi povezani subjekti imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili
 • njihovi partnerski i povezani subjekti nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava
 • nad njima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije
 • nad njihovim pojedinačnim vlasnicima i partnerskim i povezanim subjektima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi vezani uz iznos prosječnih nagrada koje se u tekućoj školskoj godini isplaćuju učenicima koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta za ostvareno radno vrijeme planirano izvedbenim planom i programom praktične nastave i vježbi naukovanja, a sukladno odredbama Pravilnika o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju („Narodne novine“, broj 63/14)[4]
 • naknada mentoru koja se utvrđuje prema prosječnoj vrijednosti sata rada temeljem bruto II plaće mentora koji sudjeluje u obrazovanju učenika, a sukladno broju sati koje učenik mora realizirati sukladno nastavnom planu i programu u svakoj godini obrazovanja (I godina-560 sati, II godina-630 sati i III godina-640 sati). Visina naknade mentoru utvrđuje se na način da se prosječna vrijednost jednog sata rada iz bruto II plaće (za 3 mjeseca ili na razini cijele godine) množi sa brojem sati koje učenik mora realizirati sukladno nastavnom planu i programu u određenoj godini.

Neprihvatljivi troškovi su:

 1. Troškovi literature
 2. Putni troškovi
 3. Troškovi registracije, ishođenja minimalno-tehničkih uvjeta, obveznih pristojbi, liječničkog pregleda i slično
 4. Troškovi obrazovanja za zanimanja koja nisu predmet ovog Otvorenog javnog poziva
 5. Ostali oblici naknada učenicima koji se ne odnose isključivo na nagradu za ostvarene sate praktične nastave i vježbi naukovanja.

 

 

E-mail Print PDF

Otvoren natječaj za potporu mladim poljoprivrednicima

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 30.9.2015. do 23.12.2015.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Područje: poljoprivreda

Prijavitelji: gospodarski subjekti, mali i srednji poduzetnici, mladi, obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDV-a, poljoprivredni gospodsraski subjekti

Sažetak: Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 5. listopada 2015. do 23. prosinca 2015.

Detaljnije ovdje - http://www.apprrr.hr/podmjera-61-potpora-za-pokretanje-poslovanja-mladim-poljoprivrednicima-1630.aspxv i www.ruralnirazvoj.hr

 

 

E-mail Print PDF

Prijavite se za radionice o EU natječaju za ICT

Ministarstvo poduzetništva i obrta organizira informativne radionice za poduzetnike o novom natječaju iz EU fondova namijenjen ulaganju u ICT.Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem privremenog otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava do 15. siječnja 2016., u ukupnoj vrijednosti 22.800.000 kuna. Ovim Pozivom nastoji se pomoći pri rješavanju identificiranih slabosti vezanih uz nedostatnu primjenu rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima u malim i srednjim poduzećima.
 

PozivPoboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) namijenjen je MSP koja posluju u jedinicama regionalne i lokalne samouprave u područjima s razvojnim posebnostima, s ciljem jačanja njihove tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti te ujednačenog razvoja svih područja RH. Područja s razvojim posebnostima ovim Pozivom definirana su kao područja jedinica lokalne samouprave koje pripadaju brdsko-planinskim područjima sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima (NN 12/02, 32/02, 117/03, 42/05, 90/05, 80/08, 148/13, 147/14) ili jedinica lokalne samouprave koje se nalaze na otocima i otočnim skupinama sukladno Zakonu o otocima (NN 34/99, 149/99, 32/02, 33/06) ili području  jedinica područne (regionalne) samouprave koje prema indeksu razvijenosti spadaju u I. skupinu i/ili jedinica lokalne samouprave koje spadaju u I., II. i III. skupinu sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13).


Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000 kuna, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000,00 kuna.

Prijave na natječaj primat će se od 21. rujna 2015. do 15. siječnja 2016.

Raspored informativnih radionica za poduzetnike:
1. Zagreb - 12. listopada 2015. u 10h (Hotel International, Miramarska 24)
2. Virovitica - 23. listopada 2015. u 11h (Velika vijećnica Virovitičko-podravske županije, Trg Lj. Patačića 1, Virovitica)
rijave na radionicu šalju se na: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it naznakom u predmetu poruke za koji se grad prijavljujete.

Dokumentaciju za natječaj možete preuzeti OVDJE.
 
E-mail Print PDF

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

 

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 21.9.2015. do 15.1.2016.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Područje: malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo

Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, obrtnici

Sažetak: Otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d1 „Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima“; Aktivnost 3d1.4. „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća putem  IKT–a“. 

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem privremenog otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava do 15. siječnja 2016., u ukupnoj vrijednosti 22.800.000 kuna.

Ovim Pozivom nastoji se pomoći pri rješavanju identificiranih slabosti vezanih uz nedostatnu primjenu rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima u malim i srednjim poduzećima.Poziv je namijenjen MSP koja posluju u jedinicama regionalne i lokalne samouprave u područjima s razvojnim posebnostima, s ciljem jačanja njihove tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti te ujednačenog razvoja svih područja RH. Područja s razvojim posebnostima ovim Pozivom definirana su kao područja jedinica lokalne samouprave koje pripadaju brdsko-planinskim područjima sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima (NN 12/02, 32/02, 117/03, 42/05, 90/05, 80/08, 148/13, 147/14) ili jedinica lokalne samouprave koje se nalaze na otocima i otočnim skupinama sukladno Zakonu o otocima (NN 34/99, 149/99, 32/02, 33/06) ili području  jedinica područne (regionalne) samouprave koje prema indeksu razvijenosti spadaju u I. skupinu i/ili jedinica lokalne samouprave koje spadaju u I., II. i III. skupinu sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13).Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000 kuna, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000,00 kuna. Prijave na natječaj primat će se od 21. rujna 2015. do 15. siječnja 2016.

Dokumentaciju za natječaj možete preuzeti ovdje:Natječajna dokumentacija

E-mail Print PDF

Pokrenut e-Obrt

Ministarstvo poduzetništva i obrta pokrenulo je u srijedu, 23. rujna elektroničku uslugu e-Obrt, kojom će se, po prvi puta u Hrvatskoj, obrt moći registrirati putem Interneta. Ova usluga dostupna je putem sustava e-Građani, kroz koji sadašnji ili budući obrtnici mogu podnijeti prijavu za osnivanje obrta, ili upisati statusne promjene bez odlaska u nadležna registarska tijela.

Za prijavu u e-Obrt potrebno se prijaviti u sustav e-Građani. Za prijavu je potrebno posjedovati vjerodajnicu koja se može zatražiti u Financijskoj agenciji (FINA) te putem nje kreirati Osobni korisnički pretinac. Nakon uspješne prijave u Osobni korisnički pretinac moguće je pokrenuti proces registracije novog obrta.
Za dobivanje službenih dokumenata također neće biti potrebno odlaziti u nadležna registarska tijela, već će obrtnik svoju obrtnicu, rješenje o otvaranju obrta i izvadak iz Obrtnog registra dobiti putem svog osobnog korisničkog pretinca koji će kreirati. 
E-mail Print PDF

Pokrenut StartCo - realiziraj vlastitu poslovnu ideju

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je informaciju o pokretanju projekta StartCo za poduzetnike.

Riječ je o početnom paketu potpore poduzetnicima koji posluju do dvije godine ili onima koji tek kreću u poduzetničke vode. Svi oni mogu dobiti ukupno osam tisuća kuna potpore, i to 4.000 kuna kako bi nabavili informatičku opremu te isto toliko za izradu svoje prve internetske stranice. 

Tko može dobiti potporu?

Korisnici ovoga Programa su osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu još nemaju registriran vlastiti subjekt malog gospodarstva, a planiraju osnovati trgovačko društvo, obrt ili samostalnu djelatnost. Također, potporu mogu ostvariti poduzetnici početnici koji su poduzeće, odnosno obrt osnovali u protekla 24 mjeseca, a prethodno nikada nisu bili vlasnici ili većinski suvlasnici  poduzeća, odnosno obrta.

                                          
Za što se može dobiti potpora?
Potpora se dodjeljuje u obliku dva vaučera, svaki pojedinačne vrijednosti 4.000,00 kuna. Jedan vaučer može se iskoristiti za izradu prve internetske stranice, a drugi za nabavu IT opreme, odnosno računala, printera, računalnih programa, fax uređaja, multifunkcionalnih uređaja, kopirnih uređaja te licence.

Kako se prijaviti?
Svi zainteresirani za ostvarivanje potpore, od petka 18. rujna mogu podnijeti zahtjev za bespovratnu potporu dostavom popunjenog vaučera na adresu HAMAG-BICRO-a ili ispunjavanjem on-line prijavnice na internetskim stranicama www.startco.hr. Najkasnije pet radnih dana od dana zaprimanja popunjenog obrasca, prijavitelj će dobiti pisanu obavijest o prihvaćanju prijave te ostvarenju statusa prihvatljivog korisnika potpore. U roku od 60 dana od ostvarenja statusa prihvatljivog korisnika potpore, isti je dužan na adresu HAMAG-BICRO-a dostaviti potvrde o osnivanju poduzeća te račune o troškovima kako bi im se isplatila potpora.
E-mail Print PDF

Održan 23. Zagorski gospodarski zbor

U četvrtak, 10. rujna 2015. godine u Krapini je otvoren 23. Zagorski gospodarski zbor, najveća gospodarska manifestacija u Krapinsko – zagorskoj županiji, a partner ovogodišnjeg Zbora bila je Koprivničko – križevačka županija. Na otvorenju se obratio župan Darko Koren koji je pozdravio skup i okupljene u ime svih župana odnosno Hrvatske zajednice županija.

Koprivničko – križevačka županija u suradnji sa Obrtničkom komorom KKŽ i HGK Županijskom komorom Koprivnica organizirala je nastup trideset i pet izlagača na 30 m² prostora. Na prostoru sajma predstavili su se i poduzetnici i OPG-i Grada Križevaca, a na samom sajmu predstavljena je i manifestacija "Križevačko veliko spravišće".


Zagorski gospodarski zbor otvorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske Zoran Milanović, a otvorenju Zagorskog gospodarskog zbora nazočili su članovi Vlade, brojni uzvanici, i dužnosnici, gospodarstvenici i izlagači samog sajma.


ZGZ štand1 ZGZ Milanović23.zgz med                                23.zgz platužić

E-mail Print PDF

Objavljen drugi krug javnih poziva u okviru Poduzetničkog impulsa za 2015. godinu, Ministarstva poduzetništva i obrta

 

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je drugi krug Javnih poziva za sufinanciranje projekata poduzetnika i obrtnika u okviru „Poduzetničkog impulsa" – Programa poticanja poduzetništva i obrtništva za 2015. godinu.

Otvoreni su Javni pozivi za slijedeće aktivnosti:

- Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti;

- Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije;

- Inozemni sajmovi.

Prijave se podnose od 20. srpnja 2015. do 03. kolovoza 2015. godine.

 

E-mail Print PDF

2. Javni poziv za prijavu promidžbe poduzetništva i obrta iz nadležnosti Ministarstva poduzetništva i obrta u 2015. godini

  Predmet Javnog poziva je dodjela pokroviteljstva/sufinanciranja Ministarstva poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu Ministarstva) za organizaciju manifestacija/ znanstveno – stručnih skupova te ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta u 2015. godini.Poziv je otvoren danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva (www.minpo.hr) i traje do 18. srpnja 2015. godine.
E-mail Print PDF

IX. Međunarodni i regionalni sajam u Subotici

Pod pokroviteljstvom Grada Subotice i Pokrajinskog sekretarijata za privredu AP Vojvodine, te u organizaciji JKP "Subotičke pijace" i suorganizatora Regionalne komore Subotica, u razdoblju od 04.-06. lipnja 2015. godine, održava se  IX. Međunarodni i regionalni sajam  privrede - Subotica 2015.

Vezano na dugogodišnju suradnju Grada Križevaca i Grada Subotice, na sajmu je osiguran prostor od 15 m2 koji je za izlagače besplatan. Zainteresirani za izlaganje, kao i za dostavu materijala na izlagački prostor u Subotici mogu se javiti u Križevački poduzetnički centar d.o.o. na  tel: 048/628-963 ili osobno u prostorije Centra.

Za informacije o Sajmu kliknite na link SAJAM SUBOTICA  

E-mail Print PDF

EU Projekti info

Sve objavljene projekte EU možete naći na stranici http://www.eu-projekti.info . Do iste možete doći i klikom na našoj stranici u kategoriji "Korisne poveznice". 

Page 1 of 3

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Ovdje ste: Naslovnica

Planning

Planning

Business planning is the foundation fo successful entrepreneurial ventures.

Planning in Entrepreneurial center Krizevci Ltd. can be divided into investment and strategic planning.

We are preparing business plans and investment studies, but also strategic, tactical and operational development plans.

 

+More...

Investing

Investing

Learn all obout the possibilities of investing in Krizevci-kalnik region. Inform yourself about benefits and other advantages that we offer to investors.

 

+ More...

Promotion

Promotion

Promote your products and services and introduce yourself to potential customers and business customers at one of the bigest economic events of northwester Croatian, regional Crafts and Business Fair.

 

+ More...

Investing

Contacts

Contact us in person within the office hours from Monday to Friday from 07:00 to 15:00 hours in the office at Ivana Zakmardija Dijankovečkoga 12, Križevci, e-mail or by phone...

 

+ More...

E - NEWSLETTER

Would you like to receive information on your e-mail?

Statistics

Content View Hits : 139523

Online

We have 11 guests online
RSS